0Nákupní košík
je prázdný


Nacházíte se zde: Obchodní podmínkyMojiPomocníci.cz

Obchodní podmínky

Obsah

To nejdůležitější z obchodních podmínek

Možnosti platby

V obchodě MojiPomocníci.cz je možno platit:

 • Na dobírku (při převzetí zboží)
 • Převodem na účet (670100–2207690562/6210 – mBank)
 • Platební kartou dopravci při převzetí zboží objednané na dobírku (dopravci s sebou vozí zabezpečený platební terminál)
 • Online platební kartou (nebo online rychlým převodem) přes zabezpečenou platební bránu GoPay

Možnosti dopravy zboží

Z obchodu MojiPomocníci.cz je možno zboží doručit (nebo vyzvednout):

 • Dopravcem PPL na zvolenou adresu
 • Českou poštou na zvolenou adresu (nebo na zvolenou poštu)
 • Na výdejní místo partnerských podoboček společnosti PPL – PPL Parcelshop, seznam výdejen vizte seznam PPL Parcelshopů
 • Uloženkou na výdejní místa Uloženka
 • Na přání též v našem skladu (nebo také zboží můžeme doručit zdarma naší vlastní dopravou přímo na Vaši adresu do Českých Budějovic nebo okolí), a to i o víkendu nebo večerních hodinách, v tomto případě nás prosíme kontaktujte

Zboží posíláme v rámci celé ČR. Posílání do zahraničí (např. na Slovensko) ve většině případů není možné, pro možnost zaslání do zahraničí nás prosíme kontaktujte.

Reklamace

Pokud se Vám (nedej Bože) zboží porouchá v záruční (ale i pozáruční) době, prosíme kontaktujte nás (je možno po telefonu, e-mailem nebo i písemně). Reklamace vyřizujeme ihned (bezodkladně). Prodáváme také i náhradní díly.

Vrácení zboží

Zboží je možno vrátit bez udání důvodu do 14 dnů. Peníze vracíme ihned (bezodkladně), a to i včetně dopravy (pokud byla účtována). Je možno vrátit i použité zboží (pak se domluvíme a dohodneme na vrácené částce snížené o případné opotřebení).

Prodávající

Prodávajícím je Jiří Baloun, Budějovická 477, 373 12 Borovany, IČ: 71769919, DIČ: CZ8506052093, e-mail: info@jiribaloun.cz, tel: 776 158 727. Prodávající je plátcem DPH.

Kdy budu mít zboží doma po objednání?

Objednáte-li zboží do 9:30 v pracovní den, bude doručeno k Vám domu následující pracovní den. V ostatních případech je doba doručení o jeden pracovní den delší (Př.: Objednáte-li zboží v 9 hodin v úterý, dorazí k Vám domu ve středu. V případě objednávky v úterý v 17 hodin, přijde zboží ve čtvrtek.)

Zboží

Veškeré zboží pochází z oficiální distribuce a je určené pro český trh. Součástí balení je vždy návod v češtině (v českém návodu je také vždy uveden kontakt na záruční i pozáruční servis v ČR).

Servisní místa

Servisní místa pro domácí pomocníky:

 • Zboží značky Domo: DOMO-elektro s.r.o., Hluboká 147, 345 06 Kdyně
 • Zboží značky Morphy Richards: Solight Holding s.r.o., Plumlovská 481/200, 796 04 Prostějov
 • Zboží značky Unold: Befree.cz s.r.o., Škroupova 150, 537 01 Chrudim
 • Zboží značky Caso: Befree.cz s.r.o., Škroupova 150, 537 01 Chrudim

V případě reklamace nás prosím předem kontaktujte (než pošlete zboží do servisu), zajišťujeme dopravu do servisu zdarma (z jakékoli adresy v ČR).

Ceny

Ceny uváděné v obchodě MojiPomocníci.cz jsou konečné a jsou vždy uvedeny včetně DPH. Ceny jsou uváděny v Kč.

Poradím Vám:

Poradím Vám s nákupemJiří Baloun
tel.: 776 158 727
Po-Pá 8.00–20.00
info@mojipomoc­nici.cz

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Text obchodních podmínek je možné stáhnout v pdf

Všeobecná ustanovení

Prodávajícím je Jiří Baloun, Budějovická 477, 373 12 Borovany, IČ: 71769919, DIČ: CZ8506052093 (dále jen „Prodávající“).

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mojipomocnici.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Obchodní podmínky a reklamační řád lze stáhnout v tisknutelné formě a jsou dostupné k nahlédnutí v sídle prodávajícího.

Předmětem smlouvy jsou položky uvedené v kupní smlouvě (zboží). Informace o zboží dostupné na www.mojipomocnici.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Ceny jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH).

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz

Informace o kupní smlouvě

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednávce zboží.

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem na území ČR.

Daňový doklad je vždy součástí zásilky. Záruční list je vystavován v závislosti na podmínkách oficiálního dovozce. V případě, že zásilka obsahuje pouze daňový doklad, slouží tento doklad zároveň jako záruční list.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku

Kupující má v souladu s platnými zákony právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od data převzetí. V této lhůtě musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující následně vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději ho ale musí odeslat do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Prodávající vrátí kupujícímu peníze ve lhůtě 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy, nejdříve ale v okamžiku převzetí vraceného zboží prodávajícím nebo pokud kupující prokáže, že vrácené zboží odeslal prodávajícímu.

Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil, nejvýše však ale ve výši ceny nejlevnější nabízené dopravy prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na email: info@mojipomocnici.cz nebo přepravcem na adresu: Jiří Baloun, Budějovická 477, 373 12 Borovany (což je i adresa pro zaslání vraceného zboží). Kupující může využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Je možné stáhnout celý text poučení o právu na odstoupení od smlouvy.

Práva z odpovědnosti za vady, podmínky uplatnění těchto práv

Práva z vadného plnění jsou uvedena v Občanském zákoníku v §2161 a dalších. Kupující má mimo jiné níže uvedená práva:

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Datum prodeje je vyznačeno na prodejním dokladu, případně i na záručním listu.

Výskyt vady do 6 měsíců od prodeje:

V případě výskytu vady ve lhůtě 6 měsíců od data dodání/prodeje má kupující právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen části věci, může kupující požadovat výměnu jen této součásti. Není – li to možné, může kupující odstoupit od kupní smlouvy.

Výskyt vady po šestém měsíci od prodeje:

 1. Vadné plnění je podstatným porušením kupní smlouvy

V případě, že je vada zboží podstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník na výběr z následujících možností: odstranění vady dodáním nově věci nebo věci chybějící, odstranění vady opravou věci, poskytnutí přiměřené slevy, odstoupení od kupní smlouvy. Zvolenou variantu oznámí zákazník při uplatnění reklamace.

 1. Vadné plnění je nepodstatným porušením kupní smlouvy

V případě, že je vada zboží nepodstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník na výběr z následujících možností: odstranění vady, poskytnutí přiměřené slevy

Právo z vadného plnění se nevztahuje na vady vzniklé použitím v rozporu s návodem k obsluze, na vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň atd.)

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Tato vada je vyznačena na prodejním dokladu nebo na záručním listu.

Prodávající v případě převzetí zboží do reklamace neručí za obsah uložených dat a nastavení přístroje. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou funkčností nebo poruchou výrobku.

Prodávající dále neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl nebo je sám způsobil. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Záruka a reklamace

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.mojipomocnici.cz se řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 24 měsíců na veškeré zboží (případně je dle záručního listu delší, viz vyplněný záruční list), záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním. Pro uplatnění reklamace nás prosím kontaktujte e-mailem: info@mojipomocnici.cz nebo telefonicky na číslo +420776158727­. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Seznam autorizovaných servisních míst naleznete v návodu, případně v záručním listu (je-li přiložen) nebo se informujte na adrese info@mojipomocnici.cz.

Platba za zboží

V internetovém obchodě www.mojipomocnici.cz lze za zboží platit těmito způsoby:

 • osobně při převzetí od pracovníka přepravce (na dobírku nebo platební kartou)
 • převodem na účet. V případě převodu na účet bude zaslána faktura spolu se zbožím s dobou splatnosti 14 dnů. Informace k platbě převodem na účet budou také uvedeny v emailu, který potvrzuje objednávku. Zaplatit fakturu lze převodem na následující účet: mBank: 670100–2207690562/6210 . (konstantní symbol není nutné vyplňovat, variabilní symbol je uveden na faktuře – je totožný s číslem objednávky)
 • online kartou (nebo rychlým online převodem) přes zabezpečenou platební bránu GoPay

Doprava

Zásilky jsou standardně rozesílány smluvními přepravci:

 • PPL CZ s.r.o. (je možno doručit na zvolenou adresu nebo na výdejní místo, viz seznam PPL Parcelshopů)
 • Česká pošta a.s. (je možno doručit na zvolenou adresu nebo na konkrétní poštu k uložení)
 • Uloženka (je možno doručit na výdejní místa Uloženky)

Při převzetí zásilky od pracovníka přepravce převezměte zásilku pouze pokud není nijak poškozena. V případě poškození zásilky, prosíme, sepište s řidičem škodní protokol a informujte nás (viz kontakty).

Při ceně nákupu nad 1889 Kč, dopravné není účtováno (je tedy pro kupujícího zdarma – na náklady prodávajícího). Při ceně nákupu do 1889 Kč, je účtováno dopravné 99 Kč. Doběrečné není účtováno.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 12. 2015, aktualizováno 22. 5. 2018.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů


Nacházíte se zde: Obchodní podmínkyMojiPomocníci.cz

MojiPomocnici.cz
Poradíme Vám s nákupem:

Poradím Vám s nákupemJiří Baloun
tel.: 776 158 727
Po-Pá 8.00-20.00
info@mojipomocnici.cz